Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

KONTROLA BHP 2022

CKZIU NR 1 KONTROLA ŚKO

PROTOKÓL Z DN. 26,27.05.2022 R.

Kontola PPIS

Kontrola PPIS

PPISwG_25.08.2021

Kontrola_Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

PPISwG_22.09.2020

Kontrola_PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gliwicach

WIORiN_20.11.2018

Kontrola_Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

ŚWIS_6.04.2018

Kontrola_ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

ŚWIS_5.04.2018

Kontrola_ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY